ઉતરાયણ / સુરતમાં પતંગરસિયાઓની તૈયારીઓ શરૂ, રૂ. 2000ની કિંમતનો પતંગ બનશે આકાશની શોભા

24feet kite is ready in Surat For Uttarayan Festival

ઉતરાયણને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે તમામ જગ્યાઓએ તૈયારીઓ શરૂ થઈ ચૂકી છે. સુરતીઓ તેમના સુરતી માંજા સાથે તૈયારીઓ કરી ચૂક્યા છે. પતંગ રસિયાઓની ડિમાન્ડને ધ્યાનમાં રાખીને આ વર્ષે સુરતમાં 24 ફૂટનો પતંગ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. જાણો શું છે આ ખાસ પતંગની ખાસિયત.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ