નવું સંકટ / ચીને ફરી વધાર્યું ટેન્શન, અહીં ચામાચિડિયામાં મળ્યા કોરોના વાયરસના 24 નવા સ્વરૂપ

24 New Variant Of Corona Virus Now Found In Chinese Bats

ચીનના પશ્ચિમી ચીનમાં મળેલા નવા સ્વરૂપમાં 4 સાર્સ કોવ-2 વાયરસ જેટલા ખતરનાક વાયરસ મળ્યા છે. ચામાચિડિયાના આ નમૂના પરથી થયો છે ખુલાસો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ