24 કલાક દરમિયાન 451 નવા કેસ સાથે 700 દર્દીઓ થયાં સાજા: 2 દર્દીઓના મોત, રાજ્યમાં 5240 એક્ટિવ કેસ
24 કલાક દરમિયાન 451 નવા કેસ સાથે 700 દર્દીઓ થયાં સાજા: 2 દર્દીઓના મોત, રાજ્યમાં 5240 એક્ટિવ કેસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ