24 કલાકમાં 515 નવા કેસ સાથે 405 દર્દીઓ થયાં સાજા, રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 4413 લોકોના થયાં મોત, હાલ 2858 એક્ટિવ કેસ
24 કલાકમાં 515 નવા કેસ સાથે 405 દર્દીઓ થયાં સાજા, રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 4413 લોકોના થયાં મોત, હાલ 2858 એક્ટિવ કેસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ