24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 427 કેસ, 360 દર્દીઓ થયાં સાજા. અત્યાર સુધીમાં 2,63,476 દર્દીઓએ કોરોનાને આપી મ્હાત, રાજ્યમાં રિકવરી રેટ વધીને 97.47 ટકા થયો
24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 427 કેસ, 360 દર્દીઓ થયાં સાજા. અત્યાર સુધીમાં 2,63,476 દર્દીઓએ કોરોનાને આપી મ્હાત, રાજ્યમાં રિકવરી રેટ વધીને 97.47 ટકા થયો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ