તૈયારી / 21 જૂને વિશ્વ યોગ દિવસઃ ગુજરાતના 75 સ્થળો પર બનાવાઈ ડોક્યુમેન્ટ્રી, જાણો શું છે ખાસ

21 June, World Yoga Day, Documentary,75 places, Gujarat, special

21 જૂનના રોજ વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી અંગેનો રાજ્યકક્ષાનો કાર્યક્રમ અમદાવાદ ખાતે યોજાશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ