પાણી વધારે પીજો / શરીર છે કે પથ્થરની ખાણ ! ડોક્ટરોએ 1 કલાકમાં હૈદરાબાદના શખ્સની કિડનીમાંથી કાઢી 206 પથરી, બચી ગયો દર્દી

206 Kidney Stones Removed In 1 Hour From 56-Year-Old Hyderabad Man

કોઈ એક વ્યક્તિના શરીરમાંથી એકીસાથે 206 પથરી મળી આવી હોય તેવો પહેલો કિસ્સો હૈદરાબાદમાં સામે આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ