ઈલેક્શન / 2021માં રાજકારણ ગરમાશે; દેશમાં યોજાશે આટલા રાજ્યોમાં ચુંટણી; જાણો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

2021 Indian States Elections Schedule

વર્ષ 2021માં ભારતમાં ઘણા બધા મહત્વના રાજ્યોમાં ચુંટણી યોજવા જઈ રહી છે. આ ચુંટણીઓનો કાર્યક્રમ આ પ્રમાણે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ