ધોવાણ / ગુજરાતમાં આકાશી આફત : 18 સ્ટેટ હાઈવે સહિત 201 રસ્તા બંધ, STના 55 રૂટ પણ રદ્દ

201 roads including 18 state highways and one national highway due to heavy rain in the state

ભારે વરસાદને કારણે ગુજરાતના 201 રસ્તાઓ બંધ : એક નેશનલ હાઈવે, 18 સ્ટેટ હાઈવે, પંચાયત હસ્તકના 162 રસ્તાઓ બંધ, STની 221 ટ્રીપ અને 55 રૂટ બંધ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ