2002 નાં ગુજરાત રમખાણોમાં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને વર્તમાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ખાસ તપાસ પંચ દ્વારા આપવામાં આવેલી કલીનચિટને પડકારતી પૂર્વ કોંગ્રેસ સાંસદ એહસાન જાફરીની પત્ની ઝાકિયા જાફરીની અરજી પર આજે સુપ્રીમ કોર્ટ કરશે સુનાવણી
2002 નાં ગુજરાત રમખાણોમાં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને વર્તમાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ખાસ તપાસ પંચ દ્વારા આપવામાં આવેલી કલીનચિટને પડકારતી પૂર્વ કોંગ્રેસ સાંસદ એહસાન જાફરીની પત્ની ઝાકિયા જાફરીની અરજી પર આજે સુપ્રીમ કોર્ટ કરશે સુનાવણી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ