નિર્ણય / અમદાવાદીઓ માટે સ્પેશિયલ સ્કીમ : 2 હજારની નોટથી ભરી શકાશે એડવાન્સ ટેક્સ, તો બીજી બાજુ ટેક્સ ન ભરનાર 6 ટેલિફોન સંસ્થાઓને નોટિસ

2000 note can be used to pay advance tax in AMC

AMCની રેવન્યુ કમિટીની બેઠકમાં અમદાવાદીઓના હિતમાં વધુ એક નિર્ણય લેવાયો છે. 30-9-2023 સુધી 2000ની નોટથી એડવાન્સ ટેક્ષ ભરી શકાશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ