20 જાન્યુઆરીના રોજ સિક્કિમ સેક્ટરમાં સામાન્ય ઘર્ષણ થયું હોવાની ભારતીય સેનાની સ્પષ્ટતા, લોકલ કમાન્ડર્સે વિવાદનો અંત આણ્યો હોવાની કરી વાત
20 જાન્યુઆરીના રોજ સિક્કિમ સેક્ટરમાં સામાન્ય ઘર્ષણ થયું હોવાની ભારતીય સેનાની સ્પષ્ટતા, લોકલ કમાન્ડર્સે વિવાદનો અંત આણ્યો હોવાની કરી વાત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ