પાણીમાં પૈસા / વડોદરામાં તળાવની સફાઈ દરમિયાન એવી વસ્તુ મળી આવી કે પોલીસ અને IT વિભાગ થયું દોડતું

2 thousands rupees notes found in kamlanagar lake at vadodara

વડોદરાના કમલાનગર તળાવમાં સફાઇ દરમ્યાન 5.30 લાખની બે હજારની નોટોના બંડલ મળી આવતા પોલીસ અને IT વિભાગ દોડતું થઇ ગયું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ