ચોમાસુ / ગુજરાત માથે હજુ આજનો દિવસ વરસાદનું સંકટઃ હવામાન વિભાગ

1st 2nd October heavy rain in Rain in Gujarat monsoon 2019

ગઈ કાલે રાતે વાવાઝોડા સાથે ગુજરાતને ઘમરોળ્યા બાદ વરસાદે સવારે થોડો પોરો ખાધો છે પણ હજુ 24 કલાક સુધી ગુજરાત માટે વરસાદનું જોર ઓછુ નહી થાય.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ