વિકાસ! / ગુજરાતનું ભવિષ્ય કુપોષિત: ગુજરાત સરકારે કબૂલ્યું રાજ્યમાં 1.96 લાખ બાળકો કુપોષિત

1.96 lakhs children malnourished in Gujarat

ગુજરાતમાં આરોગ્ય મામલે સરકાર ઉંઘતી ઝડપાઈ છે. તેમાંય ખાસ કરીને મહિલાઓ અને બાળકો મામલે સ્થિતિ દિન-પ્રતિદિન કથળતી જાય છે. રાજ્યમાં 1.96 લાખ બાળકો કુપોષિત હોવાનું ગુજરાત વિધાનસભામાં ખુદ સરકારે કબૂલ્યુ છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ