તમારા કામનું / જલ્દી કરો નહીં તો... દેશના 1.86 કરોડ ખેડૂતોને નવા વર્ષમાં નહીં મળે આ સરકારી યોજનાનો લાભ! જાણો શું છે કારણ

1.86 crore farmers of the country will not get the benefit of kisan Samman Nidhi in the new year

સરકાર નવા વર્ષમાં 13મા હપ્તાના પૈસા ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરશે. તેથી તમે ઝડપથી ચેક કરી લો કે તમારા ખાતામાં આ પૈસા આવશે કે નહીં. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ