આડઅસર / અમદાવાદમાં વિકાસને નામે વૃક્ષો કાપવા સાવ સરળ, પાંચ વર્ષમાં 18,630 વૃક્ષો જમીનદોસ્ત

18 thousand up tree cutting in last 5 years in ahmedabad metro and bullet train etc

મુંબઈમાં હાલ ઝાડ બચાવવા માટે જાહેર જનતા મેદાને પડી છે ત્યારે ગુજરાતમાં ઝાડ કાપવા એ તો સાવ સહજ વાત થઈ પડી છે. અમદાવાદમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 18,630 ઝાડને નેસ્તેનાબૂત કરી દેવાયા છે અને તેમ છતાંય કોઈ ઉંહકારો પણ નથી એટલુ જ નહીં પરંતુ તંત્ર અને શહેરીજનો બંને જણ આ મુદ્દે કંઈ ઉદાસિનતા સેવી રહ્યા છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ