વિશ્વ વસતી દિવસ / ભારત પાસે 2 ટકા જમીન પર વિશ્વની 18 ટકા વસતીનો વસવાટ, વસતી વિસ્ફોટ માટે જવાબદાર 5 કારણો

18 percent of the world population lives on 2 4 percent of indias landmass

વિશ્વ વસતી દિવસના અવસરે દુનિયાની વસતી 8 અબજને પાર પહોંચી છે અને વસતી માટે જવાબદાર મનાતા પાંચ કારણો સામે આવ્યાં છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ