ના હોય / સુરતના ઇતિહાસમાં કોપી કેસની સૌથી મોટી ઘટના, ઓનલાઈન યોજાયેલી પરીક્ષામાં ચોરી કરતાં વિદ્યાથીઓનો ખડકલો

1600 copy case in Veer Narmad University's online exam

વીર નર્મદ યુનિવર્સિટીએ વિવિધ ફેકલ્ટીની ઓનલાઈન પરીક્ષા લીધી હતી, જેમાં 1600 વિદ્યાર્થી પર થયા કોપી કેસ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ