ગેમ્બલિંગ / અમદાવાદમાં અલગ અલગ 7 ઘરમાં ચાલતું જુગારધામ ઝડપાયું, 25 કે 50 નહીં જુઓ કેટલા ઝડપાયા

150 people from Dariapur, Ahmedabad were caught gambling

અમદાવાદ દરિયાપુર તંબુ ચોકીથી માત્ર 200 મિટર દુર મનપસંદ જીમખાનામાં 150 જેટલા જુગારીઓ ઝડપાયા, અલગ-અલગ 7 ઘરની અંદર આ જુગારધામ ચાલતું હતું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ