મોટી બેઠક / ભારત અને ચીન વચ્ચે આ તારીખે 14મી કમાંડર સ્તરની બેઠક યોજાશે, હૉટ સ્પ્રીંગ રહેશે મુખ્ય મુદ્દો

14th Commander Level Meeting between India and China will be held on January 12

ભારત અને ચીન વચ્ચે 12 જાન્યુઆરીએ 14મી વખત કમાંડર સ્તરની બેઠક યોજાશે જેમા આ વખતે ભારત માટે હૉટ સ્પ્રીંગ ખાસ મુદ્દો રહેશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ