કોડવર્ડ / 1400 કરોડનો સટ્ટાકાંડ: કેન્દ્રીય એજન્સીઓ પણ તપાસમાં જોતરાઈ શકે, રાજકોટના નામચીન રાકેશ પર કસાયો ગાળિયો

1400 crores speculation case in Gujarat

ગુજરાતમાં 1400 કરોડના સટ્ટાકાંડ મામલે મુખ્ય આરોપી રાકેશ રાજદેવની મુશ્કેલી વધી શકે છે, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સાથે તપાસમાં ED અને IT સહિતની કેન્દ્રીય એજન્સીઓ પણ સામેલ થઈ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ