અટપટો કેસ / શખ્સનું છટક્યું કે શું? જુની નોટો ખરીદવા ખર્ચી નાખ્યાં 14 લાખ, કેસ જાણીને પોલીસ ગોથું ખાઈ ગઈ

14 lakhs spent for buying fake currency delhi police in surprise

દિલ્હીના એક શખ્સે 14 લાખ ખર્ચીને બંધ થયેલી 500 અને 1000ની જુની નોટો ખરીદી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ