વિકાસ / અભયારણ્યની જમીન ભૂમાફિયા પડાવે અને ચામડું તાંત્રિક, કાળિયાર માટે 'જાયે તો જાયે કહા?' 

139 blackbucks killed in India 10 years Gujarat forest department arrests 8 hunter

એક તરફ જમીનો ઓછી થઈ રહી છે. જંગલો સંકોચાઈ રહ્યા છે ત્યારે વન્ય પશુઓ અને પ્રાણીઓ માનવ વસતીથી વધુને વધુ નજીક આવી રહ્યા છે એવામાં આરક્ષિત પ્રાણીઓનો પણ ખુલ્લેઆમ શિકાર અને તેમના અંગ ઉપાંગોના વેચાણનો વેપલો તો જાણે આમ વાત છે. જામનગરમાં અરેરાટી ફેલાવી દે એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. કાળિયાર સહિતના આરક્ષિત પ્રાણીઓને મારીને તેમના ચામડા અને બીજા ભાગનું રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે વેચાણ કરતુ રેકેટ પકડાયુ છે. વળી આવા પ્રાણીઓના શિકારીઓને કેવી સજા મળે છે તેનું ઉદાહરણ બીજુ કોઈ નહી પણ ખુદ સલમાનખાનનો કેસ છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ