BIG NEWS / LIC માં રોકાણ કરનારાઓને પહેલા જ દિવસે નુકસાન, 8% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે IPO નું લિસ્ટિંગ

12 percent of decrease has been noted in lic shares on first day

LIC IPOનું લિસ્ટિંગ 8% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે થયું હતું અને પ્રી ઓપનમાં જ શેરમાં 12 ટકા ઘટાડો જોવા મળ્યો, જેથી રોકાણકારોને નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે.

Loading...