નિયુક્તિ / ગુજરાતના 12 IAS અધિકારીઓની બઢતી સાથે બદલી, જાણો ક્યાં કોની નિમણૂંક

12 IAS officers Transfers and Postings in gujarat

ગુજરાતના આઈએએસ અધિકારીની બઢતી સાથે બદલી કરવામાં આવી છે. જેમાં રાજ્યમાં 12 આઈએએસ અધિકારીઓની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. જ્યારે સાત અધિકારીઓને બદલી કરવામાં આવી છે. જ્યારે પાંચ અધિકારીઓને તેમની જગ્યા પર યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ