પરિણામ જાહેર / ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર, 17 હજાર કરતા વધારે વિદ્યાર્થીઓના A1 ગ્રેડ, જાણો કેવી રીતે કરાયું મુલ્યાંકન

10TH STUDENT RESULT DECLARE

ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓનું આજે પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું. વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું હતું જેથી ગ્રેડ સિસ્ટમ દ્વારા પરિણામ આપવામાં આવ્યું છે. જોકે માર્કશીટની હાર્ડકોપી જુલાઈના બીજા સપ્તાહમાં આપવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ