ભારે કરી ! / રિલમાંથી રિયલ લાઈફમાં આવ્યો 'પુષ્પા'નો સ્વૈગ: પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીએ લખ્યું- પુષ્પા રાજ...અપુન લિખેગા નહીં !

10th standard student wrote dialogue of Pushpa in answers sheet

અરે ભારે કરી આ તો, ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીએ આન્સર શીટમાં લખ્યુ એવુ કે આન્સર શીટ રાતોરાત થઇ ગઇ વાયરલ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ