સિદ્ધિ / ચોકીદારના પુત્રએ ધો.10 બોર્ડ પરીક્ષામાં 500માંથી 499 માર્ક સાથે ટોપ કર્યુ

10th Result 2019 Son of a chowkidaar Ayushman Tamrakar MP

મધ્યપ્રદેશના સાગરમાં એક ચોકીદારના પુત્રએ MP હાઇસ્કુલની પરીક્ષા (MP બોર્ડ ૧૦મું પરિણામ ૨૦૧૯)માં ટોપનું સ્થાન મેળવ્યું  છે. ટોપ કરનારા વિદ્યાર્થીનું નામ આયુષ્યમાન તમ્રકાર છે અને તેમના પિતા ચોકીદાર કરે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ