સલામ / 100 વર્ષની ઉંમરે લારી પર ડુંગળી બટાકા વેચવા મજબૂર વૃદ્ધ દાદા, કહાણી રડાવી મૂકશે

100 year old harbans singh of moga sells potato for leaving, cm helps

આ વડીલનું નામ છે હરબંસ સિંહ, સંજોગોએ તેમને 100 વર્ષની ઉંમરે પણ હાથરિક્ષા પર ડુંગળી બટાકા વેચવા લાચાર કર્યા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ