સાબદા રહેજો / ગુજરાતમાં વરસાદે બોલાવેલી ધડબડાટી બાદ 100 જળાશયો હાઈ એલર્ટ પર, તંત્રનો એલર્ટ મોડ ઑન

100 reservoirs on high alert in Gujarat after heavy rains, system alert mode on

અતિભારે વરસાદને કારણે જળાશયોમાં નવાપાણીની આવક થઈ છે.ગુજરાતના લગભગ 100 જળાશયને હાઈ એલર્ટ પર..હાઈ એલર્ટ પર મુકાયેલા 100 જળાશયોમાં 90 ટકા પાણીનો જથ્થો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ