આક્ષેપ / વડોદરામાં તળાવોની બ્યુટી માટે તંત્રએ 100 કરોડનો ધુમાડો કર્યો: તેમાં જ છોડાય છે ગટરનું પાણી, મેયરે જુઓ શું કહ્યું

100 crores was wasted by the system for the beauty of the lakes in Vadodara

વડોદરા પાલિકાએ તળાવનાં બ્યુટીફિકેશન પાછળ 100 કરોડથી વધુનો ખર્ચો કર્યો છે. ત્યારે તળાવનું બ્યુટીફિકેશન થયા બાદ પણ ડ્રેનેજનું પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ