કૃષિ કરાર / કૃષિ સંમેલનઃ 19 માર્ચથી રાજકોટમાં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર મેળો, આફ્રિકામાં ખેતી કરવાની મળશે તક

100 African farmers and traders visit Rajkot and Saurashtra

કોરોના પછી પહેલીવાર આફ્રિકાના 100થી વધુ ખેડૂત, વેપારીઓ રાજકોટ આવી રહ્યા છે. તેઓ રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રના ખેતર અને વિવિધ ઉદ્યોગોની મુલાકાત લેશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ