1 એપ્રિલથી 31 મે સુધી રાજ્યમાં ચાલશે સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનનો ચોથો તબક્કો, CM રૂપાણીએ કરી સત્તાવાર જાહેરાત
1 એપ્રિલથી 31 મે સુધી રાજ્યમાં ચાલશે સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાનનો ચોથો તબક્કો, CM રૂપાણીએ કરી સત્તાવાર જાહેરાત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ