ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
હોલિવુડના મશહૂર અભિનેતા અને જેમ્સ બોન્ડના પાત્રથી જાણીતા બનેલા સોન કોનેરીનું 90 વર્ષની વયે દેહાવસાન
હોલિવુડના મશહૂર અભિનેતા અને જેમ્સ બોન્ડના પાત્રથી જાણીતા બનેલા સોન કોનેરીનું 90 વર્ષની વયે દેહાવસાન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ