હિમાચલઃ અત્યાર સુધી કોરોના વાયરસના 56,978 લોકો સંક્રમિત, કુલ 955 લોકોના થઇ ચૂક્યા છે મોત
હિમાચલઃ અત્યાર સુધી કોરોના વાયરસના 56,978 લોકો સંક્રમિત, કુલ 955 લોકોના થઇ ચૂક્યા છે મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ