હવે રેમડેસીવીર ઈંજેક્શન લેવા માટે દાખલ થવાની જરૂર નહીં, ઈંજેક્શન લીધા બાદ ઘરે જઈ શકશે દર્દી : ડેપ્યુટી CM નીતિન પટેલ
હવે રેમડેસીવીર ઈંજેક્શન લેવા માટે દાખલ થવાની જરૂર નહીં, ઈંજેક્શન લીધા બાદ ઘરે જઈ શકશે દર્દી : ડેપ્યુટી CM નીતિન પટેલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ