ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
હવાઈ મુસાફરી કરતા લોકો માટે માઠા સમાચાર: પોરબંદર-અમદાવાદ વચ્ચે નિયમિત ચાલતી ફ્લાઇટ TRUJET દ્વારા 7 દિવસ માટે રદ્દ કરી દેવાઈ
હવાઈ મુસાફરી કરતા લોકો માટે માઠા સમાચાર: પોરબંદર-અમદાવાદ વચ્ચે નિયમિત ચાલતી ફ્લાઇટ TRUJET દ્વારા 7 દિવસ માટે રદ્દ કરી દેવાઈ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ