સ્પેઇનઃ સેન્ટ્રલ મૈડ્રિડમાં વિસ્ફોટ બાદ બિલ્ડિંગ ધરાશાયી, રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધરાયું, 6 જેટલા લોકો ઇજાગ્રસ્ત અને કેટલાક લોકોના મોતની આશંકાઃ રિપોર્ટ્સ
સ્પેઇનઃ સેન્ટ્રલ મૈડ્રિડમાં વિસ્ફોટ બાદ બિલ્ડિંગ ધરાશાયી, રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધરાયું, 6 જેટલા લોકો ઇજાગ્રસ્ત અને કેટલાક લોકોના મોતની આશંકાઃ રિપોર્ટ્સ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ