સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી બેલેટ પેપરથી યોજવા અરજદારની હાઇકોર્ટમાં માંગ, ચૂંટણીપંચ પાસે પૂરતા EVM VVPAT ના હોવાની રજૂઆત
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી બેલેટ પેપરથી યોજવા અરજદારની હાઇકોર્ટમાં માંગ, ચૂંટણીપંચ પાસે પૂરતા EVM VVPAT ના હોવાની રજૂઆત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ