સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસમાં ગાબડું: કોલક ગ્રામ પંચાયતના 3 સભ્યો કોંગ્રેસ છોડી ભાજપમાં જોડાયાં
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસમાં ગાબડું: કોલક ગ્રામ પંચાયતના 3 સભ્યો કોંગ્રેસ છોડી ભાજપમાં જોડાયાં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ