સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ફરી નવાજૂનીનાં એંધાણ : જૂનાગઢમાં CM રૂપાણીના વિકાસ કાર્યોના કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના MLA ભીખા ગલ્લા જોશી પહોંચ્યા
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ફરી નવાજૂનીનાં એંધાણ : જૂનાગઢમાં CM રૂપાણીના વિકાસ કાર્યોના કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના MLA ભીખા ગલ્લા જોશી પહોંચ્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ