સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ આક્રમક મૂડમાં : ગાંધીનગરમાં મોંઘવારી,ખેડૂત કાયદાનો વિરોધ કરી રહેલા અમિત ચાવડા અને પરેશ ધાનાણી સહિતના નેતાઓની અટકાયત
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ આક્રમક મૂડમાં : ગાંધીનગરમાં મોંઘવારી,ખેડૂત કાયદાનો વિરોધ કરી રહેલા અમિત ચાવડા અને પરેશ ધાનાણી સહિતના નેતાઓની અટકાયત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ