સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પરિણામો બાદ AAPની પત્રકાર પરિષદ. AAP નેતાએ કહ્યું- અમારા પર જનતાએ જે વિશ્વાસ મુક્યો તે બદલ આભારી છીએ. ગુજરાતની જનતાએ વિપક્ષ તરીકે અમને મત આપ્યા.
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પરિણામો બાદ AAPની પત્રકાર પરિષદ. AAP નેતાએ કહ્યું- અમારા પર જનતાએ જે વિશ્વાસ મુક્યો તે બદલ આભારી છીએ. ગુજરાતની જનતાએ વિપક્ષ તરીકે અમને મત આપ્યા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ