ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી આવક કરતા માસ્ક પરની દંડની આવક વધારે. દંડની આવકથી 4 મહાનગરોની તિજોરી છલકાઇ. 5 મહિનામા માસ્ક પર 78 કરોડ રકમ વસુલાઇ
સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી આવક કરતા માસ્ક પરની દંડની આવક વધારે. દંડની આવકથી 4 મહાનગરોની તિજોરી છલકાઇ. 5 મહિનામા માસ્ક પર 78 કરોડ રકમ વસુલાઇ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ