સ્કૂલ શરૂ થયાં બાદ સૌથી મોટા સમાચાર, જૂનાગઢના કેશોદમાં 11 વિદ્યાર્થીનીઓનો કોરોના રિપોર્ટ આવ્યો પોઝિટિવ
સ્કૂલ શરૂ થયાં બાદ સૌથી મોટા સમાચાર, જૂનાગઢના કેશોદમાં 11 વિદ્યાર્થીનીઓનો કોરોના રિપોર્ટ આવ્યો પોઝિટિવ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ