ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.ના વિદ્યાર્થી માટે સારા સમાચાર: 51000 વિદ્યાર્થીઓને મળશે ઓપ્શન, 14માંથી 7 અને 10માંથી 5 પ્રશ્નો લખવાનો ઓપ્શન
સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.ના વિદ્યાર્થી માટે સારા સમાચાર: 51000 વિદ્યાર્થીઓને મળશે ઓપ્શન, 14માંથી 7 અને 10માંથી 5 પ્રશ્નો લખવાનો ઓપ્શન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ