સૌરાષ્ટ્રમાં કેશોદ પછી રાજકોટની સ્કૂલમાં કોરોનાનો કેસ નોંધાયો. રાજકોટમાં કોટેચા ગર્લ્સ સ્કૂલના મહિલા પ્રિન્સીપાલ સહીત 3 કર્મીઓ કોરોના પોઝિટિવ થયા. ત્રણેય કર્મીઓ આઇસોલેટ થયા.
સૌરાષ્ટ્રમાં કેશોદ પછી રાજકોટની સ્કૂલમાં કોરોનાનો કેસ નોંધાયો. રાજકોટમાં કોટેચા ગર્લ્સ સ્કૂલના મહિલા પ્રિન્સીપાલ સહીત 3 કર્મીઓ કોરોના પોઝિટિવ થયા. ત્રણેય કર્મીઓ આઇસોલેટ થયા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ