ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
સૌરાષ્ટ્રનો મોટો બલ્ક મિલ્ક પ્લાન્ટ રાજકોટમાં બનશે, આણંદપરા ગામ પાસે જમીન ફાળવવાની શરૂ થઇ કાર્યવાહી
સૌરાષ્ટ્રનો મોટો બલ્ક મિલ્ક પ્લાન્ટ રાજકોટમાં બનશે, આણંદપરા ગામ પાસે જમીન ફાળવવાની શરૂ થઇ કાર્યવાહી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ