સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટની બેઠક પહેલા મહત્વના સમાચારઃ ટ્રસ્ટના ચેરમેન તરીકે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું નામ પણ ચર્ચામાં, આજે સાંજે સોમનાથ ટ્રસ્ટની વર્ચ્યુઅલ બેઠક મળશે
સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટની બેઠક પહેલા મહત્વના સમાચારઃ ટ્રસ્ટના ચેરમેન તરીકે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું નામ પણ ચર્ચામાં, આજે સાંજે સોમનાથ ટ્રસ્ટની વર્ચ્યુઅલ બેઠક મળશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ